GAP Buy Back

GAP Buy Back ialah kaedah kita menjual semula emas dalam akaun GAP, ke Public Gold

Kita tidak perlu ke branch untuk menjual semula emas tersebut. Semua transaksi boleh dilakukan secara online. Sila pastikan akaun bank anda telah dikemaskini di bahagian “My Account” terlebih dahulu.

Ikuti langkah berikut untuk menjual semula emas anda.

  1. Login ke akaun Gold Accumulation Program (GAP) dan klik pada “Buy Back”
  1. Anda akan dibawa masuk ke page seterusnya. Di sini anda perlu memasukkan 1) Berat emas yang hendak dijual, dan 2) Harga tawaran buy back oleh Public Gold akan dipaparkan secara automatik. Jika sudah berpuas hati, teruskan klik pada 3) Butang “Request”
  1. Jika request berjaya anda akan mendapat paparan seperti berikut:
  1. Akhir sekali, selepas 24 jam, anda semak akaun bank untuk status kredit akaun
error: Hubungi saya jika anda perlukan content ini